Høringssvar fra Tommy Heidenstrøm

Forskrift om elektroniske sigaretter

Dato: 24.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker og bidra med min erfaring som røyker og damper.

Som tidligere storrøyker har dampingen vært min vei bort fra røyking og jeg er i dag røykfri. Når jeg røykte som mest var jeg oppe i ca 60 sigaretter om dagen og nå har jeg vært røykfri i snart fire år.
I dag damper jeg 12 mg e-veske jeg begynte med 24 og 18 mg e-veske og har sakte trappet ned på mengden nikotin og det har jeg tenkt til og fortsette med så vil jeg dampe en stund på 0 mg før jeg kutter dampen også.

Igjennom de 33 årene jeg røkte prøvde jeg og slutte mange ganger men lyktes aldrig helt.
Jeg har annbefalt damping til mange mennesker og av alle de som har prøvd vet jeg bare om 2-3 som ikke har  valgt damp fremfor tobakk.

Og værsåsnille og ikke lage et system som gynner de store firmaene som kun tenker på bunnlinja. Mange av dem som som damper kjøper råvarene og lager vesken sin selv. Det har jeg gjort i over 3 år og det vil jeg gjerne fortsette med

Videoene med Dr. Lynne Dawkins, forsker ved university of east london hun har forsket på dette siden 2009 er svært innformative. 

Her er en lenke til en av videoene hennes https://www.youtube.com/watch?v=DPijtDOd34Q

Jeg er også overbevist om at det er god samfunnøkonomi i og tillate e-sigaretter og damping. Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning sa i fjor at 2 av 3 dør av røyking. Kostnadene ved det er enorme for sykdomforløpet er ikke raskt når man dør av foreksempel kols eller kreft.

Min oppfordring er til dere som skal vurdere dette er og tenke på alle dere nå kan hjelpe dem til et lenger liv uten tobakk.