Høringssvar fra Anonym 14.09

Mim erfaring vedr. damp

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg kommer fra en familie med arvelig hjerte og kar sykdommer. flere har bukket uker pga røyking

jeg byttet ut røyk med damp og har kun opplevd positive ting.  fått bedre kondis, og generelt bedre livskvalitet.

samme med faren min som hadde begynt å få kols men han gikk også over til damp og har nå forbedret livskvalitet

jeg mener at det blir feil å sette så strenge restriksjoner på noe som vitenskapelig er bevist minst 95% sunnere enn sigaretter og som faktisk fungerer som røykeslutt metode mye bedre enn feks nicorette, som ikke fungerer (egen erfaring)