Høringssvar fra Sven-Egil Sørby

En mulighet til å få Norge røykfritt på må ikke kveles.

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Som veldig mange andre forsøkte jeg en slik e-sigarett av nysgjerrighet.

Jeg hadde ingen planer om å slutte og røyke, men fra første trekk av e-sigaretten ble det aldri noe mer tobakk på meg. Altså uventet røykfri etter mange og lange år som røyker. Og det er over 3 år siden.

 Som aktiv i Norsk Dampselskap har jeg sett tusenvis med samme historie, innbarkede røykere som blir røykfrie over natten med hjelp av Damp / E-sigaretter.

Her får Norske myndigheter servert løsningen til et Røykfritt samfunn, men siden de ikke helt skjønner hva dette er og hvor gått det virker, så prøver de å bremse det mest mulig.

 Å pålegge gebyrer på produkter og registering er totalt feil vei å gå. Hent de nødvendige midlene fra avgiftene på tobakk.

 

Altså gjør som med El-Biler, vekk med MVA og avgifter, gjør det mest mulig attraktivt å velge elektrisk ;-)

Altså- Frem med insentivene, gjør det lønnsomt å ta et bedre valg når det er snakk om helse, la tobakksproduktene betale.

Som alle vet, Damp / E-sigaretter er ikke tobakk ;-)

Det er et skadereduserende alternativ.

Faktisk har de fleste brukere og dampeindustrien selv et meget anstrengt forholt til tobakksindustrien.

 

Det virker dessverre som at Norge har bestemt seg, at Damp er Fy og skal straffes.

Hva med å se til England?

England har skjønt det, de tilpasser regler til folkets og folkehelsens beste, de har utført mange og lange undersøkelser som alle konkluderer med det samme.

Røyking dreper, damp gjør det ikke, ikke påvirker det brukerne og omgivelsene negativt heller.

 

Mitt håp er at Norge kan være et foregangsland.

Vekk med avgifter og gebyrer, myk opp reglene mest mulig, samarbeid med brukerne og få et røykfritt samfunn.

Brukererfaringer er faktisk viktig, brukerne vet hvordan dette virker, de kjenner fordelen på kroppen, ser resultater på lungeprøver etc.

Altså bruk Foreningen Norsk Dampselskap for alt det er verdt og få Norge røykfritt.

 

Verktøyet er her allerede, det lager damp :-)
Bruk det!

Hilsen Sven-Egil Sørby