Høringssvar fra Tinka

Damp kan redde liv

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

I dag er det nøyaktig 3 måneder og 3 dager siden jeg sluttet å røyke. Samtidig er det tilfeldigvis omtrent 1,5 uke siden jeg fikk vite at de hadde funnet en svulst i lungen til en av mine nærmeste, etter at h*n har røyket i kanskje omkring 50 år. Foreløpig vet de ikke om det er kreft. Det skal vi, etter sigende, få vite sikkert senest i løpet av de neste par ukene i følge brosjyren h*n hadde fått om det nye «pakkeforløpet». Så er det altså bare å vente og se om h*n skal til videre behandling i henhold til pakkeforløpet eller om h*n går videre til behandling i følge de «vanlige» helsevesenrutinene. Det avhenger av om det skal vise seg å være kreft eller ikke. Uansett kommer man ikke unna at det er en svulst på lungen – en svulst som uansett må opereres bort (med en risiko i seg selv) – og om det IKKE er kreft kunne det like gjerne vært det. Etter at jeg fikk vite denne nyheten har jeg lest litt om lungekreft, og jeg har funnet ut at det er den kreftformen som visstnok tar livet av flest mennesker, og dersom de får fjernet svulsten UTEN at det har spredd seg til andre deler av kroppen er sjansen for å overleve 50%. Det er altså hvis de får fjernet den FØR spredning, hvis ikke er oddsene heller dårlige (hvilket man må si 50% definitivt også er...). Dette er informasjon jeg ikke var klar over før noe slikt altså skjedde med en av min egne. Det er jo ofte slik det er; før noe faktisk skjer ignorerer man hvor stor fare som er forbundet med noe, spesielt hvis det er snakk om en uvane man selv har lagt seg til.

 

Hvorfor snakker jeg om en sykdom hos en av mine nærmeste (heretter bare kalt h*n) i et høringssvar om damp? Det skjønner selvfølgelig alle. For én ting vi alle er klar over innerst inne er at det er livsfarlig å røyke, og at lungekreft/lungesykdommer blant annet er nært forbundet med røyking (i likhet med en god del andre alvorlige sykdommer). Jeg røyket som sagt selv inntil for 3 mnd. og 3 dager siden, og jeg røyket MYE. I mange perioder inntil 60 sigaretter om dagen, og tidvis har jeg kanskje t.o.m. vært oppe i mer. Selv om jeg nå har sluttet å røyke er ikke faren over for meg heller. Jeg kan fortsatt få sykdommer som er relatert til røyking – jeg kan t.o.m. fortsatt dø av røykerelatert sykdom – men faren går gradvis nedover og nedover så lenge jeg ikke røyker. Og det er naturligvis her dampen kommer inn i bildet.

 

Jeg kan ikke se for meg hvordan jeg skulle ha greid å slutte og røyke uten damp. Før jeg fant dampen har jeg ikke engang greid å tenke tanken at jeg skulle slutte. Men nå har jeg altså gjort det – ved hjelp av damp. Og jeg er fast bestemt på å fortsette og holde meg unna røyken, uansett hva. Denne siste nyheten om en av mine gjør meg naturligvis bare mer sikker på akkurat det. Tanken på å miste h*n på grunn av noe som er så dumt som røyk er uutholdelig og ubeskrivelig. Foreløpig har jeg ikke greid å ta det ordentlig innover meg en gang. Men én ting jeg HAR tatt innover meg i enda større grad nå, som virkeligheten har slått meg litt ekstra i ansiktet, er hvor viktig dampen er å ikke miste. Ikke bare for meg selv personlig, men for alle andre som har greid å slutte via damp, men som fortsatt trenger den for å holde seg røykfri, og ikke minst alle som fortsatt røyker og som potensielt kan skumpe borti damp et sted på veien, og via den ender opp med å endelig slutte.

 

Dere er allerede klar over forskningen på området som sier at damp er MINST 95% mindre skadelig enn røyk. Minst, og det kan sannsynligvis være enda mindre skadelig. Den eneste grunnen for at forskerne fra England sa at damp KAN være 5% skadelig sammenlignet med røyk, var at de tok høyde for mulige langtidsvirkninger, men her og nå har de ikke funnet at dampen er spesielt skadelig i det hele tatt. Tenk på det. Tenk på hvor stor skadereduksjon dampen faktisk kan ha for alle de som har gått over og kan komme til å gå over på damp fra røyk. Tenk på alle de potensielle h*n der ute, som man kan unngå i framtida dersom man sørger for at dampen faktisk blir et reellt alternativ for alle de som røyker. Tenk på all sykdommen, lidelsen og alle dødsfallene vi kan unngå. Dere kan rett og slett ikke – med god samvittighet – gå inn for å regulere dampen på en måte som hindrer at det blir slikt et reellt alternativ for alle oss som har røyket eller som fortsatt røyker p.t. Dere kan bokstavelig talt redde liv, og redde mennesker fra unødvendige lidelser i lang, lang tid fremover. Og dere kan redde mange, MANGE liv. Men i denne sammenhengen er det forutsatt at dere ikke regulerer damp på en slik måte at det i praksis blir umulig for folk å bruke det som et alternativ. Også dersom man ser det i et samfunnsøkonomisk perspektiv kan det være en bragd dersom dere sørger for å la dampen i Norge leve, og samtidig la damperne OG de som foreløpig fortsatt er røykere leve. Vi snakker ikke her om at teoretisk sett kan dere bidra til at folk får leve, vi snakker om en faktisk virkelighet – hvor DERE som nå sitter å skal bestemme dampens levevilkår samtidig kan bestemme ting som i praksis kan avgjøre om mennesker får leve eller ikke. Ja, det er mulig jeg formulerer meg dramatisk akkurat nå, men de ER dramatiske, avgjørelsene dere skal ta om damp og på vegne av alle som nå damper i stedet for å røyke, og alle som røyker som kan komme til å slutte bare de finner det verktøyet i damp som mange av oss som allerede har sluttet å røyke ved hjelp av damp allerede har gjort.

 

Vær så snille: lytt til det foreningen Norsk Dampselskap formidler til dere. De har kunnskapen på området og forholder seg hver eneste dag til mange, mange dampere som har sluttet å røyke ene og alene pga. at de har hatt dampen tilgjengelig som verktøy. De hører hver eneste dag om hva folk forteller om helsegevinstene de selv kjenner på kroppene sine ved å ha sluttet å røyke, og gått over til damp i stedet. De forholder seg hver eneste dag til helt nye dampere også, som helt nylig har sluttet å røyke ved hjelp av damp. De har kunnskap om den seriøse forskningen (OG den useriøse, og den som evt. blir tolket feil av medier o.l.) på området, og går også inn for å holde seg oppdatert på ny forskning – for hele tiden å holde øye med hva som dukker opp av nytt.

 

Jeg er bekymret for hva som skjer dersom dere regulerer dampen på en slik måte at avgiftene blir for høye, slik at dampeforretningene her til lands ikke overlever, eller at det blir uoverkommelig for folk flest å økonomisk sett ha dampen som et reellt alternativ til røyk. Jeg er også bekymret for konsekvensene av å gjøre det vanskeligst mulig og uoverkommelig dyrt å importere fra utlandet. Likeledes er jeg også bekymret for konsekvensene av det dersom det blir umulig for dampeforretninger eller andre å snakke høyt om/reklamere med at damp faktisk fungerer for mange som røykeslutt-verktøy. Konsekvensene kan være at mange går tilbake til røyking, fordi det blir for vanskelig for mange å fortsette uten damp. Og de som er røykere nå vil ikke kunne slutte ved hjelp av damp i fremtiden, i tillegg til at mange aldri vil få med seg at damp faktisk er et godt verktøy for å slutte å røyke, som i tillegg er MYE mindre skadelig enn det røyk er. Konsekvensene her er at liv som NÅ er på tryggere grunn, fordi en del har valgt damp fremfor røyk, igjen i enda større grad er på mye farligere grunn. Liv som KUNNE ha blitt reddet hvis bare dampen fikk leve vil fortsette å være på livsfarlig grunn med røyken. Det er snakk om tusenvis av menneskeliv som h*n, som er i enorm fare for lidelse og død, og DERE som nå sitter og skal avgjøre skjebnen til dampen og potensielt mange ekte mennesker, kan potensielt snu denne ekstremt alvorlige utviklingen dersom dere tar valg som gjør at dampen fortsatt kan være et reellt alternativ for alle oss som har sluttet å røyke og alle de som fremdeles kan slutte, via damp som verktøy.

 

Egentlig bør naturligvis ikke damp reguleres under tobakksloven i det hele tatt, ei heller legemiddelloven. Det bør sees på som et selvstendig nytelsesmiddel som samtidig har potensielt enorme skadereduserende egenskaper sammenlignet med tobakk. Men uansett må den få det levevilkåret i Norge som gjør at den kan være et reellt alternativ til røyking for ALLE – ikke bare for de som evt. har veldig god økonomi. Hvis ikke er dere med på å forårsake nye forskjeller i levevilkår for de som allerede har mindre, og allerede er mer utsatt enn andre for f.eks. div. sykdom, enn det som allerede er tilfelle. Sørg for å gjøre det til et alternativ til røyk som redder liv, og hindrer både fysisk og emosjonell lidelse. Bare tenk på det: dersom ALLE som nå røyker hadde gått over på damp i stedet for å røyke, ville kanskje – på sikt – MINST 95% av skadevirkningene vi nå ser fra røyk på sikt blitt eliminert. Og kanskje minst 95% av de som i dag lider og dør pga. røykerelatert sykdom ville blitt reddet. Dette må være et enormt tankekors, og det er et tankekors det er helt nødvendig at dere tar inn over dere. Dere kan begynne å redde liv i dag ved å snu om på reguleringene som er under planlegging. Dere kan faktisk redde helt ekte menneskeliv, av kjøtt og blod. Menneskeliv jeg, vi, dere selv og alle holder nære og kjære.