Høringssvar fra Per

Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter 4 hjertei nfarkt og antydning til kols har jeg flere ganger sluttet å røyke (spesielt etter infarktene), men begynt på igjen etter en stund. Jeg har prøvd alle røykesluttmidler fra røykeplaster til Champix som jeg fikk på resept fra fastlege og var veldig dyrt, samtidig som det satte meg ut psykisk. Da jeg oppdaget dampen ( såkalt e-sigaretten ) la jeg bort tobakken med det samme og det har gått kjempefint. Kolsen er på retur og jeg har ikke hatt antydning til hjertetrøbbel på 2 år. Jeg hadde før dette ca. ett infarkt i året før jeg begynte med damp. Jeg har alltid hvert ganske aktiv, men er ikke spesielt mer aktiv nå enn før så jeg velger å gi dampen ( e-sigaretten ) skylden for at jeg holder meg frisk. 

Med dette mener jeg at regjeringen (stortinget) begår en helt meningsløs stor feil ved å innføre dette EU-direktivet. Det vil frata mange mennesker det eneste håpet de har til å legge vekk tobakken for godt. Jeg vet at dersom direktivet blir innført slik det foreligger i dag, er jeg straks tilbake til tobakken med alt det vil medføre for meg. Og det vil sannsynligvis de fleste av de som bruker damp i dag også gjøre. Jeg håper alle stortingspolitikere og ansatte i helsedirektoratet leser all dokumentasjon som finnes om emnet og forstår hvor fantastisk dampen er i forbindelse med røykeslutt. Vel ser det ut som vi røyker, men det lukter nesten ikke og er ikke farlig for noen. Passiv damp er helt ufarlig. Til og med for barn!