Høringssvar fra Privat

Ny forskrift om elektroniske sigaretter

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Eg er på god veg til å verte røykfri, vha damp. Eg har prøvd alle andre alternativ: plaster, tyggis, viljestyrke, piller, men damping ser ut til å vere det beste alternative til å verte fri! Eg er uroa no, om ting vert drastisk endra, både med hensyn til tilgang til utstyr og pris. Det får meg til å undre om det står lobbyistar frå sterkare interesser bak, enn interessa for helsa til svært mange.. For min del fungerer dampinga, og eg ynskjer eit system som fortsatt gjer det mogeleg å nytte damp framfor røyk. Ver venleg og gjer vel.