Høringssvar fra Nora

Når loven inntrer vil Norge miste kontrollen

Dato: 03.09.2016

Svartype: Med merknad

Hei

Når loven inntrer så vil 10 ml juice koste ca 150-250 kr.  Det vil si at 100ml juice vil koste 1500-2000 kr. Og nå snakker vi såpass mye penger at kriminelle organisasjoner vil få interessen for dette.  Dette blir jo dyrere enn hasj og andre ulovlige rusmidler.  Og straffen for dette vil bli lav. 

 Aktører som ikke bryr seg om norsk lov, inkludert utenlandske aktører vil begynne å selge dette, og folk vil kjøpe der uten å ane hva som dampes. Smuglere vil ta dette inn til Norge -Tollere og politiet har mer enn nok å gjøre og politihunder kan ikke snuse dette frem. Se på all øl som smugles inn fra øst Europa.  Det vil bli såre enkelt å få dette inn i landet, og da er det utenlandske som vinner på dette og ikke Norge 

Dette vil skape en farlig situasjon for dampere med dårlig råd, og Norge vil tape mer penger enn hva Norge vil tjene på dette.

Det må da være bedre å la norske forhandlere få utvikle seg og gi oss et kvalitetsprodukt enn å kjøpe damp med farlige stoffer i seg. Loven som skal komme innebærer at norske aktører ikke har råd til å være med. 

Utfallet av Denne loven blir at den er laget for kriminelle organisasjoner og ikke hva som er best hverken for staten eller innbyggerne.

Dette er ren galskap !