Høringssvar fra Kjell Christian Thorkildsen Hjemmen

Dampen som nytelse og hjelp

Dato: 24.09.2016

Svartype: Med merknad

I mine nesten 26 år har jeg røkt tobakk siden cirka 2003, det var intill jeg for alvor i Januar, 2016 at jeg bestemte meg for å prøve damp da jeg etter mislykket forsøk av Champix ikke klarte å motstå fristelsen for tobakksrøk. 

Etter å ha kjøpt utstyr og e-juice begynte jeg med dette, noe som viste seg å ha enormt store påvirkninger. Fristelsen for tobakkrøk forsvant helt, lysten på nikotin ble betraktelig mindre og det store plusset med dette ble bedre helse. Etter om lag en måneds tid orket jeg mye; Jeg deltok mer aktivt i behandling av sterk sosial angst, jeg begynte å trene meg til enda bedre helse og prisene for dette førte til at jeg endelig kunne ta ett ordentlig grep på personlig økonomi og forbedre den, noe som førte til at gjeld ble innbetalt forløpende. 

Etter å ha gått over til damp frykter jeg reguleringen vil ødelegge alt dette. Dette vil gjøre det vanskeligere å kjøpe til fornuftige priser, vil skremme folk vekk fra dampens gode sider og på sett og vis tvinge folk tilbake til tobakksrøk. Jeg mener på at dette bør settes på linje med nytelsesprodukter. 
Dampen, eller e-cigarett som det blir kalt, har hjulpet meg og mange flere vekk fra tobakksrøk og til bedre helse. Dette er noe jeg mener Regjeringen bør ta i betraktning. At Regjeringen bør se på dampens positive sider og hva den kan gjøre for folks helse.