Høringssvar fra gunn torill rike johansen

Damp er ikke legemiddel!

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg må si jeg bryr meg ikke mest om tobakksdelen av forskriften, så jeg kommer ikke til å kommentere den utover at jeg tror ikke røyking er "in" lenger, så det er ikke vits i å fokusere på dette fra myndighetenes side lenger. De som røyker i dag har gjerne røyket i mange år og vet godt hvordan type de liker og hvor de får tak i det, uansett om pakkene blir grå.

At de som røykere er utstøtte vet de også godt. Det får de oppleve daglig, sågar av totalt ukjente folk på gata. Opinionen i folket er negativ til røyking, og røykere.

Det myndighetene derimot må fokusere på er hva som tilbys til de som fortsatt røyker.

Jeg har sluttet å røyke. Jeg damper.

Hvis jeg ikke kunne dampet, så hadde jeg ikke sluttet å røyke. Hvis jeg ikke hadde hatt tilgang til effektfullt(3.generasjons-IKKE sigalikes!) utstyr og varierte smaker av damp, hadde jeg ikke sluttet å røyke.

Jeg elsket å røyke.

Nå elsker jeg å dampe.

Jeg går sterkt utifra at myndighetene nå har satt seg inn i hvilke helsegevinster røykere som går over til damp opplever, og at dere har studert profesjonelle forskningsresultater så gavligheten av dampeprodukter ikke er oppe til diskusjon mer... Noe annet ville være uholdbart, og dere kan kontakte NDS-Norsk Dampselskap, for forskningsrapporter og undersøkelser i så tilfelle.

At jeg elsker å dampe betyr ikke at jeg er avhengig av nikotin. Jeg er avhengig av vanen kan man si, hånd-til munn. suttekluten. nytelsen jeg i 25 år har forbundet med inhalering og utblåsning av røyk, nå damp. Nikotinstyrken har jeg uten å anstrenge meg(uten å ville det, det ble bare fort for sterkt) redusert fra 24mg til nesten ikke-eksisterende på tre år. Altså er ikke nikotin i seg selv avhengighetsskapende. Det er en myte.

Det ser ut som dampen skal defineres som legemiddel. Hvorfor ? Dampen er et nytelsesmiddel! En sammenligning med alkohol ville være langt mer passende. Dampeprodukter kunne sågar selges på polet, i egen kiosk eller noe. Ingen der inne får handlet noe hvis de er under 18 allikevel.

Dokumentasjon av væskeprodukter skulle tilsvare det som må oppgis for alkohol, og det elektriske utstyret skulle dokumenteres som annet elektrisk utstyr. Og avgiftsbelegges som de respektive. Med de foreslåtte krav iht. legemiddelprodukjon og avgifter med utgifter knyttet hertil vil markedet kveles, og kun etpar av de riktig store produsentene vil kunne overleve. De som overlever vil være dagens legemiddelprodusenter, og store tobakkskonserner. Er det dette myndighetene ønsker? Monopol for disse gigantene?

Regler om bittesmå flasker er så dumt at jeg nesten ikke ville kommentere det, men ofte må jo det opplagte sies. Når ble bittesmå flasker sikrere eller mer formålstjenelig, annet enn for profitt? (Når skal det komme krav om at klorin kun får selges i 10ml-flasker?)

Små flasker er lettere å forlegge, eller at de kommer bort... lettere for småbarn og dyr å få tak i. Søte småflasker virker også betraktelig mer innbydende på barn enn store uinteressante "voksenflasker", såpass burde myndighetene har fått med seg!

Til slutt kan jeg nevne at mangfoldet av dampsmaker, som vi har i dag, er avgjørende for dampens suksess. Jeg kommer aldri til å dampe "tobakks-smak" eller mentol, eller frukt for den del. Jeg damper dessert- og kake/kaffesmaker(og kommer til å produsere disse selv om ikke de blir tilgjengelige). Andre damper kun fruktsmak. Vi liker forskjellig og har sluttet å røyke med forskjellig smak. Mangfoldet bør opprettholdes hvis dampens suksess skal sikres. Dette må være i helsemyndighetenes interesse.

Til slutt: Markedet for dampevarer kan ikke baseres på at folk slutter med produktene, det ville stride mot enhver forretningsmessig fornuft. Tobakksindustrien har holdt konsumet oppe i og med at deres produkter inneholder hjelpestoffer, alkaloider, som gjør det mulig for menneskekroppen å oppta betraktelig mer nikotin enn den ville klart ellers, og et høyt nikotin-nivå søkes automatisk opprettholdt. Markedet gikk dermed godt. NRT-produkter som plaster og tyggis inneholder samme hjelpestoffer og opprettholder avhengigheten, og dermed en stadig higen etter opprettholdt nivå. Jeg kjenner folk som har vært avhengig av svindyre nikotintyggis i årevis. Markedet for tyggis gikk greitt. Dampeprodukter inneholder ikke disse hjelpestoffer, så folk kutter gradvis ned på nikotinen automatisk.

For at markedet for dampeprodukter, som utvilsomt er en helserevolusjon(!) skal gå bra, må prisene holdes helt nede på et nivå som ikke krever en vurdering hos folk om de har råd eller ikke, og tilgjengeligheten til effektivt utstyr være god. Produkter må ikke markedsføres som røykesluttprodukter, men nytelsesprodukter. Hvis myndighetene innser dette har de reddet mange liv og skapt mange nye arbeidsplasser i et flott nytt marked som tillater oss å være oss selv uten fare for egen eller andres helbred. De har da bidratt til å opprettholde en nasjon hvor det fortsatt er mulig å delta i sosiale sammenhenger, være tilfreds, velge selv og nyte livet.

med hilsen

Gunn Torill Rike Johansen

her er og lenke til mitt tidligere høringssvar:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-implementering-av-tobakksproduktdirektivet-201440ef--forslag-til-endringer-i-tobakksskadeloven/id2458896/?uid=20c3e789-051c-474c-ac9b-246dd6f38d12