Høringssvar fra Roger Malmedal

3.3.5 Produktkrav

Dato: 04.07.2016

Svartype: Med merknad

i hht til produktktravene legges til rette også rapporten  fra EU av 20.mai 2016.

Risikoområdene er der, men  ser og at punkt c) hjemmeblanding av e-væske trekkes frem som en risiko.  JA, det innehar en risiko...men en streng regulering innen dette, vil øke risikoen i stedenfor å minke den.  Forsvinner muligheter, og kostnadene blir for høye for dette, vil "Rema" kunne bli "hovedleverandør" av ingredienser. Noe som enhver med kunnskap innen e-væskens innhold (selv kun ut i fra det som er anbefalt innad i dampemiljøene) vet, har et betydelig høyere risikopotensiale enn de produktene som brukes blant de fleste i dag.

Også å henvise til at disse til nå brukte stoffene, er knyttet til mere usikkert enn de som brukes i proffesjonell industri i dette, viser kunsakpsløshet. Det er i hovedsak samme ingredienser, fra samme produsenter som brukes.