Høringssvar fra Marianne Ytrearne

Merknader til høring

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg vil på det sterkeste anbefale at elektroniske sigaretter IKKE blir regulert og satt i samme "bås" som tobakk. Elektroniske sigaretter "damping" har hjulpet mange mennesker med å kutte ut livsfarlig tobakk. Damping har redda mange liv. Jeg selv har vært røyker i 30 år, klarte å kutte ut ved hjelp av dampen. Det var veldig enkelt. Livskvaliteten har blitt mye bedre og dampen har hjulpet meg mye. Koser meg med dampen.

Ved hjelp av dampen blir samfunnet spart for mye penger. Det er tobakken med alle sine tilsetningstoffer som er farlig og burde blitt tatt vekk fra butikkene.

DAMPEN MÅ IKKE REGULERES OG AVGIFTPÅLEGGES SOM TOBAKK, DA DETTE IKKE ER TOBAKK!

DAMPEN REDDER LIV!