Høringssvar fra Ørjan walle

La damp redde liv

Dato: 18.09.2016

Svartype: Med merknad

Har sluttet med både snus og sigaretter i snart et år, etter 25 år med sigaretter og 5 år med snus. Har da tidligere prøvd å slutte ved hjelp av andre produkter, men de har ikke hatt noe god effekt på meg. Med damp sluttet jeg på dagen, uten noe problem. Har også fått en del av familien over på damp og de har også vært storrøykere. Ikke ta fra oss disse produktene som kommer til å redde mange liv, om de ikke blir regulert ihjel. Dette er også en mulighet for norske myndigheter til å vis resten av verden at vi ikke lar oss presse av medisin og tobakk bransjen, og legge til rette for deres nikotin monopol.