Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 674912

E-sigarettens helsebringende effekt for storrøykere

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Har sett hvor positiv effekt det var å bytte 40 Marlboro sigaretter om dagen med e-sigaretter, for en storrøyker som har røkt i 40 år, ( bortfall av røykhoste, surkling i brystet som forsvant i løpet av kort tid, dårlig pust som ble hurtig bedre . Kort sagt alle kjennetegn på dårlig lungehelse hos en storrøyker forsvant relativt hurtig)

Håper virkelig det blir gitt mulighet til at e-sigaretter kan sidestilles med sigaretter innenfor  norsk lovgivning.