Høringssvar fra Christian Basteson

Damp

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Sluttet å røyke sigaretter når jeg startet med el sigarett.