Høringssvar fra Lasse Norangshol

De virker

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

Har røykt kan mange år, prøvd å slutte mange ganger uten hell. Si fikk eg et tips om å prøve e-cigg av en venn. No har en lagt fra meg tobakken uten problem.