Høringssvar fra Mayeliz Øysteinsdatte. Haugen

a billion lives

Dato: 15.09.2016

Svartype: Med merknad

Det miste man kan forvente av det Norske storting er at alle som sitter å skal bestemme over våre liv MÅ se denne filmen i sin helhelt:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnCozEhqdKQw%26feature%3Dyoutu.be&h=-AQGMzw1Y

Skal regjering og storting ha den minste troverdighet i forhold til hva de trer ned over hodene våre, bør de i det miste sette seg skikkelig inn i saken.
Denne reguleringen er helt på ville veier og ikke i tråd med ønske om et sigarett fritt samfun.