Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 357243

Dampen hjelper

Dato: 20.09.2016

Svartype: Med merknad

Hvorfor skal dere "kvele" noe som endelig får folk til å kaste sigarettene?

Jeg er kvitt sigarettene ved hjelp av damp, og da skal dere vite jeg prøvde alt annet først som er å få tak i på apotek, som ingenting hjalp.

Med damp kastet jeg sigarettene på dagen, og aldri tatt et trekk med sigarett etterpå. Uten dampen ville jeg ikke klart det, det er 1,5 år siden nå.

Gjerne ha aldersgrense, gjerne ha merke med advarsler, men prisene må holdes fornuftige så folk føler de kan tjene noe med å kaste sigarettene, da dette med penger er et stort bonus. Blir dette for kostbart orker ikke folk å prøve, da de ikke har noe å tjene på det annet enn å bli kvitt sigarettene.  Ja det burde kanskje holde, men når du sitter der ned røyken din, så ser man ikke det, dessverre!

forskjellige smaker er viktig, da jeg startet så brukte jeg noe som lignet den røyken jeg gikk ifra. Nå klarer jeg ikke den smaken mer, og gått til søte bær smaker. Jeg har gått fra 12 mg. der jeg startet, er nå ned på 3 mg. Jeg blir snart å slutte med dampen. Men jeg tenker på alle de som enda ikke har fått muligheten.

Nå må dere heller støtte "dampen", da dette hjelper folk fra å røyke, dette redder folk fra sykdommer som tar liv.