Høringssvar fra Leo van Baal

Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Dato: 06.09.2016

Svartype: Med merknad

La damputstyr og - væske være fri tilgjengelig. Bare dette skal sørge for at flere skal kutte helt ut vannlig røyking, som jeg klarte også.