Høringssvar fra Mildrid Stenberg

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg har vært storrøyker i 35 år da jeg ved en tilfeldighet ble introdusert for dampen (e-sigaretter)
Jeg hadde slett ikke noe tro på dette heller, jeg hadde jo prøvd det meste av røykesluttprodukter og gode råd uten å lykkes. Til min store overraskelse og glede ble lysten på sigaretter helt borte med en gang når jeg fikk prøve dampen.
 
Dette er nå over 4 år siden, og jeg er fortsatt røykfri takket være dette fantastiske produktet.
Ikke bare har jeg fått mye bedre helse, men økonomien ble mye bedre også, for damping er jo så mye billigere enn tobakken.

Det er derfor med stor sorg og skrekk jeg nå leser dette høringsnotatet, der dere foreslår å regulere og forby alt det som gjør damping så effektivt som det er i dag.
Det å innlemme e-sigaretter i tobakksdirektivet er det mest ødeleggende som kan skje, og kommer til å virke helt motsatt av det som er målet med direktivet, nemlig et tobakksfritt samfunn.
Damp er av helt opplagte grunner ikke tobakk, og har ingenting i et tobakksdirektiv å gjøre. Damp er heller ikke medisin, men et nytelsesmiddel på linje med sjokolade eller vin, og det bør reguleres som nettopp det.

Jeg er helt enig at det bør være aldersgrense på 18 år, men når det er sagt så mener jeg at det er mye bedre at ungdom eksperimenter med damp enn med tobakk. Det er tross alt 95% mindre skadelig enn røyk. (Jfr. det engelske helsedirekoratet)

Avgiftsnivået må også ligge mye lavere enn tobakk, slik at det blir mere attraktivt å bytte ut sigarettene med damp. Med de strenge registreringskravene som dere forelår her, kommer damp til å bli så dyrt at det mister mye av sin attraktivitet framfor tobakk.
Det er nettopp mangfoldet når det gjelder smaker, styrker og forskjellig dampeutstyr som har gjort dampen til et så effektivt alternativ til røyk.
 
Registreringen av disse produktene blir så dyrt at de etterhvert mange små forhandlerene som har sitt levebrød av å selge disse produktene ikke kommer til å få råd til å registrere varene sine og må stenge dørene, og det blir mye enklere for folk å gå på butikken og kjøpe røyk.

Vi dampere er også opptatt av sikkerhet, og ønsker en bedre kontroll av både e-juice og utstyr, men dette direktivet kommer desverre til å stoppe all innovasjon i markedet, og gjøre overgangen til et skadereduserende alternativ til tobakk så vanskelig så mulig.

Håper dere politikere vil lytte til oss som har byttet ut sigarettene med damp, og kjenner på kropp og sjel hvor mye bedre dette er enn tobakk.
 
Vær så snill og ikke ødelegg denne effektive fluktveien for de som fremdeles røyker, men som ønsker å slutte. Damp er tross alt det mest effektive middelet som fins i dag for å oppnå visjonen om et røykfritt samfunn.

Med hilsen:
Mildrid Stenberg.
Damper og velger