Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 465340

Slutta å røyke med damp

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Har røyket siden jeg var 15 år. Det ble det slutt på da jeg var 47 år gammel. Det takket være dampen. Har vært røykfri nå i litt over 2 år, og begynner aldri på med tobakk mere hvis jeg får beholde dampen min slik den er i dag.