Høringssvar fra Eirik Småbrekke

Sjeleglad

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter 17 år med tobakk og stadig dårligere helse er jeg sjeleglad for at jeg tok ett tak og gikk til anskaffelse av damp utsyr. Nå på bedringens vei begynner jeg å nærme meg nikotin-fri damp, og kommer sikkert til å fortsette å dampe en stund til før jeg prøver meg på en damp fri tilværelse, men det hadde gjort veien lettere å gå dersom slike produkter ikke blir regulert på samme måte som andre produkter som er flerfoldig mange ganger så skadelig.