Høringssvar fra Solveig fotland Sjursen

Imot høyere avgifter

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er imot høyere avgifter for el sigaretter. El sigaretter er en løsning på flere problemer. Det er mye mindre skadelig enn vanlige sigaretter, og du kan kontrollere nikotininntaket på en helt annen måte enn røyk som kan hjelpe på å gjøre deg mindre avhengig. Hvis el sigaretter er et billigere alternativ vil flere mennesker begynne med det, noe som kan være helsefremmende for folket. Og det er jo folkets helse som er viktig her. Hvorfor gjøre el sigaretter dyrere hvis det vil ende med verre resultater?