Høringssvar fra Jon Løken

Ny forskrift om elektroniske sigaretter

Dato: 13.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er 43 år og har røkt siden jeg var 16 år. Har flere røykestopp bak meg, men jeg hadde alltid røykesug selv etter måneder eller år uten røyk.

Har prøvd cigalikes tidligere men disse hjalp meg ikke vekk fra sigarettene. Da jeg for 9 måneder siden ble introdusert for litt mer avansert dampeutstyr og forskjellige smaker ble røykeslutt en lek og jeg har ikke hatt lyst på røyk siden. Jeg kunne finne frem til utstyr og smaker som passet meg.

Etter overgangen til damp har jeg ikke lenger hatt migrene, noe jeg ofte hadde da jeg røkte. I tillegg er formen veldig mye bedre. Undersøkelse fra Royal College of Physicians sier damp er 95% mindre skadelig enn røyk.

Ved innføring av TPD i Norge er jeg redd spesialbutikkene må legges ned da de ikke klarer å dekke de store avgiftene som legges på dem noe som vil føre til at utvalget blir minimalt av både utstyr og juice. Konsekvensen blir da at færre klarer å slutte med tobakk og mange dampere vil gå tilbake til sigarettene. I tillegg vil det mest sannsynlig dukke opp et gråmarket uten noen form for kontroll.

Mitt håp er at dere kan ta en beslutning basert på faktabasert kunnskap for å gi flest mulig bedre helse gjennom røykeslutt. Damp har vist seg å være ett veldig godt verktøy for dette. Ikke ta fra oss denne muligheten.