Høringssvar fra Roger Malmedal

Vi undres.

Dato: 04.07.2016

Svartype: Med merknad

I  6.3.4  om forbudte tilsetningsstoffer, sies.

Av direktivets art 7 nr6 fremgår at følgende tilsetningsstoffer skal forbys:  osv... Men at under bokstav D, unats for e-sigaretter, rulletobakk og sigaretter. Der står " tilsetningsstoffer i røyketobakk som letter innhalering eller nikotinopptak."  Dvs disse er untatt også i e-sigaretter.   Dette er tilsetninger som ikke har vært i bruk i ejuice fra dampere (brukere/produsenter), utenom produkter fra tobakksindustrien, og også er kjent brukt i NRT produkter.

Det virker selvmotsigende å utgi frykt for nikotininntak i en paragraf, men i neste  paragraf tillate stoffer som skal øke slikt opptak.  Å gjøre et produkt potensiellt mulig mer bekymringsfullt ved lov, er ikke i samsvar med reguleringens intensjon  håper vi.