Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 302101

Dato: 18.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter å ha opplevd at en kamerat, en fetter og en sjef (på 60 år som har røyket siden han var 15) har sluttet m sigaretter uten problem ved hjelp av damp, ville jeg fi det et forsøk. Sluttet m sigaretter i det øyeblikket jeg tok mitt første dampetrekk.  Har nå vært røykfri i to måneder! Ikke ta fra oss det hjelpemiddelet som faktisk hjelper!!!