Høringssvar fra Stig Rune

Lite gjennomtenkt !

Dato: 16.09.2016

Svartype: Med merknad

Dersom dette blir gjennomført, vil de fleste som har godt over på damp, begynne å røyke igjen. Det er tragisk, da det er blitt bevist flere ganger at å bruke e-røyk er opptil 95% bedre en tobakk. Da synes jeg at det er oppsiktsvekkende at regjeringen ønsker å økonomisk ramme også e-røykere. Dersom prisene blir for høye velger brukerene tobakk igjen. Allerede er det dyrt. Allt utstyret du må ha koster opp mot 1000kr i annskaffelse. Deretter kommer e veske osv. El røyken er en genial oppfinnelse som får brukere av tobakk vekk fra tobakken. En helsemessig gevinst for både regjering og bruker. Forslaget her bør forkastes. Bedre heller å beholde ordningen som den var. Dette er ikke veien å gå. Mvh hilsen el røyker som vurderer tobakk igjen om dette blir en realitet.