Høringssvar fra Erik Olsen

Nytt liv

Dato: 17.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter 45 år med - 50 sigaretter om dagen - kom blodproppen og hjerteinfarket. Ville så absolutt ikke slutte å røyke - men fant dampen som hjalp meg å slutte å røyke.  Mitt liv har endret seg radikalt. Behøver jeg å si mere ????