Høringssvar fra Juridisk rådgivning for kvinner

JURKs høring om forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen

Dato: 31.10.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg