Høringssvar fra Patentstyret

Dato: 07.06.2019

Patentstyret viser til NFDs høringsbrev av 26. april, og sender med dette svar til høringen.

Med hilsen

Jostein Sandvik

Avdelingsdirektør Juridisk og internasjonal

Patentstyret

Vedlegg