Høringssvar fra Vestfold fylkeskommune

Dato: 05.06.2019

Vedlagt følger høringssak fra Vestfold fylkeskommune. Det er fylkesrådmannens instilling som sendes inn innen høringsfristen. Politisk vedtak vil bli gjort 12. juni. Saksprotokoll blir derfor ettersendt når den er behandlet.

Med vennlig hilsen

Karl-Otto Mauland

rådgiver Vestfold fylkeskommune

Vedlegg