Høringssvar fra Klima- og miljødepartementet

Dato: 06.06.2019

Klima- og miljødepartementet (KLD) viser til høring om forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden, datert 26. april 2019. KLD er positiv til forslaget om å pålegge partene å regulere ansvarsplasseringen for svinn og kundereklamasjoner i avtalen.