Høringssvar fra NHO

Dato: 28.04.2020

Svartype: Med merknad

NHO støtter forslaget om en midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen.

Reglene i loven vil være en viderføring av de midlertidige forskriftene, som har vært og er er nyttige i den perioden det holdes særlig mange styremøter og generalforsamlinger/årsmøter. Selv om forskriftene skulle bli opphevet 27. mai 2020, vil det fortsatt være behov for reglene.

Loven er foreslått å gjelde til 31. oktober 2020. Oktober vil ventelig være en hektisk måned for Stortinget. Vi mener derfor loven bør gjelde i ytterligere én måned, til 30. november. Dette vil gi bedre tid til forberedelse og behandling av et lovforslag til høsten. Reglene er allerede innført, og Stortinget hadde ikke innsigelser mot dem. Det må derfor legges til grunn at de er temmelig ukontroversielle.