Høringssvar fra Regnskap Norge

Dato: 29.04.2020

Regnskap Norge støtter regjeringens forslag om lovfesting som fremkommer av høringsforslaget. Gitt signalene fra Stortinget om at koronaloven med tilhørende forskrifter ikke forventes å ville bli forlenget utover 27. mai, vil dette være et nødvendig tiltak for å sikre forutsigbarheten for gjennomføringen i tiden som kommer.