Høringssvar fra Norske Boligbyggelags Landsforbund

Dato: 29.04.2020

Svar på høring om forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19)

Norske Boligbyggelags Landsforbund er et SAMVIRKEFORETAK og interesseorganisasjon for boligbyggelagene i Norge. Boligbyggelagene er engasjert i mange byggeprosjekter og forretningsførere over 14 000 ulike boligselskaper her i landet. Dette utgjør omlag 550 000 boliger, og berører svært mange mennesker.

Som andre samvirker skal vi frem til og med juni avholde vårt årsmøte/generalforsamling, samt få levert inn godkjente regnskap til brønnøysundregistrene innen fristene.

Som følge av smittevernbegrensninger satt på grunn av koronapandemien, er møter med så mange delegerte som vårt landsmøte utgjør og innlevering av godkjente regnskaper til offentlige myndigheter ikke mulig. Dersom regnskap ikke leveres innen fristen ilegges man forsinkelsesgebyr. For å avholde møtene skal lovregulerte og demokratiske prosedyrer følges. Det skal sendes ut varsel om møtet, og gis en frist for innsending av forslag til saker. Styret skal videre forberede sakene og lage innkallingen. Det vil si at selve prosedyren i forkant av møtet tar flere uker.

Etter NBBLs mening taler alt i denne høringen for at den midlertidige loven som åpner for mulighet til å avholde årsmøte/generalforsamling uten fysisk møte vedtas. Vi skal som organisasjon sikre gode digitale løsninger og rutiner som ivaretar landsmøtets viktige funksjoner på en god måte. Det er viktig at vedtak og ikrafttredelse av en midlertidig lov skjer så raskt som mulig. Slik kan planlagte årsmøter m.v. fra slutten av mai og ut juni avholdes uten fysisk oppmøte, men innenfor gitte frister.

Med vennlig hilsen

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Bård Folke Fredriksen

Administrerende direktør