Høringssvar fra Anonym_H2542076_143146

Innspill og spørsmål til generell del

Dato: 11.06.2017

Svartype: Med merknad
 • Generelle delen består av veldig mange ord, noe er nevnt flere ganger
 • To av verdigrunnlagene er veldig like, særlig med minoritetsgrupper
 • Vi stusser litt over at det nevnes/trekkes fram noen minoritetsgrupper. Er det nødvendig å trekke fram noen grupper? Er det ikke en definisjon på hva en minoritetsgruppe er?
 • Ser vi endringer? Mennesketypene er borte. Noen synes det er synd
 • Noen liker ikke ordet «overordnet del»
 • Vanskelig å se hvor viktig det er å sikre seg at alle er nevnt når det gjelder minoritetsgrupper.
 • Tverrfaglige temaer, kjempefint. Men hva når dette er blitt gjennomgått? Vanskelig å se at de skal stå i den overordnede del. Blir for detaljstyrt. Kan ikke det inn i de ulike fag?
 • Bra at det står noe om miljø
 • Bortsett fra at det er mye ord, er innholdet bra. Liker skoleutvikling og profesjonelle læringsfellesskap.
 • De tverrfaglige temaer blir vel ikke utdatert med det første? Samsvarer med dybdelæring?
 • Fint med tverrfaglige temaer, men de hører ikke hjemme i generell del.
 • Grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige temaer er med i generell del. Kanskje for å si noe om viktigheten av temaene
 • Var den gamle generelle delen mer filosofisk?
 • Er det nye forslaget mer konkret? Dette skal vi gjøre? Er det nødvendig at det må være så konkret? Litt ovenifra og ned?
 • Målet er at verdigrunnlaget skal bli mer synlig.
 • Kap. 3 er konkret og bra, men menneskedelen gjorde generelle delen mer levende
 • Er kap. 2 noe rotete?
 • Er den nye generelle delen noe midt i? Er det fordi de ikke fornyer kompetansemålene at den generelle delen er noe mer konkret?
 • Hva er formålet med generell del? Bidra til bedre sammenheng i læreverket, utdype verdiene og bli et bedre grunnlag for planlegging og gjennomføring av skolens daglige virksomhet
 • Dybdelæring og tverrfaglighet er noe vi fortsatt stusse litt over.