Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Dato: 12.06.2017
Svartype: Med merknad

Virkes høringssvar følger vedlagt.

Vedlegg