Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Høringssvar fra Fylkesmannen i Rogaland

Høyringsfråsegn frå Fylkesmannen i Rogaland

Dato: 12.06.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg