Høringssvar fra Gjerdrum kommune

Ny generell del av læreplanverket - høringsuttalelse

Dato: 09.06.2017

Svartype: Med merknad

 
Kommunestyret gir sin tilslutning til forslaget til ny genrell del av læreplanverket for grunnopplæringen.