Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Høringssvar fra Fylkesmann i Sogn og Fjordane

Uttale til forslag til ny generell del av læreplan for grunnopplæringa

Dato: 12.06.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg