Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Høringssvar fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Høringsuttalelse til forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen.

Dato: 12.06.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg