Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Høringssvar fra Anonym_H2542076_301818

Dato: 22.05.2017
Svartype: Med merknad

- Dokumenetet innholder gode og viktige områder, men slik det forelkigger nå er det for vanskelig å huske/bruke, få innunder huden. Språket og kapitlene kan forenkles og sammenfattes.

- Lek, lekens betydning og verdi, finner vi ikke noe om i dokumentet, det burde kanskje vært med.