Høringssvar fra Austevoll kommune

Svar på høyring frå Austevoll kommune

Dato: 09.06.2017

Svartype: Med merknad

Austevoll kommune er positive til ny generell del av læreplanverket.

Austevoll kommune vurderer at namnet på den generelle delen endrast til "Overordnet del-verdier og prinsipp" presiserer tydinga han skal ha for arbeidet med læreplanar i fag.

Austevoll kommune har forventningar til at den generelle delen kjem i nynork utgåve.