Høringssvar fra Hordaland Fylkeskommune, Nettverk for Musikk/Dans/Drama i videregående skole

Forslag til ny grunnleggende ferdighet

Dato: 19.05.2017

Svartype: Med merknad

Under arbeidet med Kunnskapsløftet mente mange fra våre fagmljøer at det burde vært innført en 6. grunnleggende ferdighet i den generelle delen av læreplanen. Ludvigsen-utvalget presiserer større vektlegging av estetisk kompetanse. Vi mener derfor det er på høy tid at estetisk kompetanse kommer inn som ny grunnleggende ferdighet i ny overordnet del av læreplanen.