Høringssvar fra Biskop i Nidaros Tor Singsaas

Høringsuttalelse - ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg