Høringssvar fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Høring overordnet del

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

Høring overordnet del – verdier og prinsipper

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er positiv til de nye overordnede føringene for grunnopplæringen og lærerutdanningen.

Utfordringen med verdimessige dokumenter har vært, er og vil bli å gjenfinne de overordnede verdiene i det daglige læringsarbeidet; både i skole og lærerutdanning.

Vi foreslår derfor at det i vedlegg, eller ved klikkbare lenker, vises til eksempler på hvordan den daglige innretningen på læringsarbeidet kan ivareta de verdier som formålsparagrafen og overordnet del presenterer.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tar også til orde for er klar definisjon av dannelsesbegrepet slik det framkommer i dokumentet. En manglende forståelse/feil forståelse kan føre til en instrumentell tilnærming til læringsarbeidet; ikke i tråd med den plass begrepet skal ha i elevers og studenters hverdag.

Vi er for øvrig særdeles godt fornøyd med at lærerutdanningene eksplisitt nevnes som mål for dokumentet.