Høringssvar fra Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Generell del av læreplanen for grunnopplæringen - høringssvar fra Institutt for lærerutdanning, NTNU

Dato: 07.06.2017

Svartype: Med merknad

Institutt for lærerutdanning viser til høring om forslag til ny generell del av læreplanen for grunnopplæringen. Våre innpill til høringen følger vedlagt.

Vedlegg