Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Høringssvar fra Forskergruppen COSER (Challenges of Sustainability in Educational Research), UV-fakultetet, Universitetet i Oslo

Høringssvar COSER

Dato: 12.06.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg