Høringssvar fra Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC)

Overordnet del. Høringsuttalelse fra Det Europeiske Wergelandsenteret

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) takker for muligheten til å gi en vurdering av Kunnskapsdepartementets høringsutkast til ny generell del av læreplanverket ( se vedlagt dokument) 

Vedlegg