Høringssvar fra Arne Jørgen Løvland

Strålende

Dato: 21.03.2017

Svartype: Med merknad

Jeg liker veien, og ønsker noen tillegg (feita):

1.2. - kuiltur, identitet og mangfold

Identitet skapes i møte mellom det bestående og det nye - eleven skal lære å reflektere og prøve ut og vurderre tankene sine i møte med krefter i samfunnet som jobber på siden av eller mot utviklinga. Heri kan det ligge en kime til endring som det er viktig at eleven ser eller blir invitert med på å se.

2.6.2 demokrati og medborgerskap

Demokrati er en dårlig styreform, men den beste vi har i dag. Det er bare 1,4 prosent av den norske befolkning som har reell innflytelse (velge hvem som skal stå på valglistene) - det er alt for lavt. Det kan godt være at det fins andre måter å organisere samfunnet på som vil gjøre det bedre og gi alle innflytelse - det er skolens jobb å sikre det bestående, men også å utfordre det. 

Demokrati er altså ikke nødvendigvsi målet, men middelet for å komme ett steg videre.

3.1 tilrettelegginjg for den enkelte elev

Karlegging har liten verdi om den ikke følges opp gjennom konstruktive tiltakt. Det er ledelsens ansvar at slikt skjer. 

God og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar, og skolen må ta hensyn til at ikke alle elever har samme mulighet til å få hjelp og støtte i hjemmet.

Skolen plikter å gi elevene  støtte slik at eleven føler seg ivaretatt også faglig.