Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Høringssvar fra Freds- og menneskerettighetssentrene i Norge v/ Raftostiftelsen

Høringssvar fra Freds- og menneskerettighetssentrene i Norge til ny Overordnet del

Dato: 12.06.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg